Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
57.
Autor/i:
Sažetak:

     U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na procjenu ulaganja u ovisno društvo, obračun PDV-a na usluge podzakupa poslovnog prostora u RH koje su primljene od poreznog obveznika iz EU-A, obračun PDV-a na usluge najma štanda u RH pružene porezom obvezniku u EU, obračun plaće u naravi kod operativnog lizinga i davanje zajmova kod udruga.

Računovodstvo
1. Procjena ulaganja u ovisno društvo

Porez na dodanu vrijednost
1. Obračun PDV-a na usluge podzakupa poslovnog prostora u RH, a koje su primljene od poreznog obveznika iz EU-a
2. Obračun PDV-a na najam štanda
3. Obračun PDV-a pri prodaji knjiga u elektroničkom obliku

Porez na dohodak
1. Utvrđivanje plaće u naravi kada se vozilo nabavlja putem operativnog lizinga

Neprofitne organizacije
1. Zajam kod udruga

Hashtags:
#Porezi, #Računovodstvo