Ugostiteljska ostava prilikom pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Ugostiteljska ostava prilikom pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

      U ovome članku autor jednostavno i pregledno izlaže relevantna pravila o ugostiteljskoj ostavi s kratkim komentarima uvijek imajući na umu temeljni načelni postulat da je ugostitelj obvezan čuvati stvari gosta. Pravila i pojedina pitanja koja se obrađuju i opisuju u ovome članku u najvećemu su svojemu djelu jednako uređena i u drugim relevantnim europskim pravnim poredcima.
      To je osobito važno jer gosti iz inozemstva koji pristižu u RH (osobito tijekom turističke sezone) imaju očekivanja da će njihova zaštita u tome pogledu u RH biti jednaka, analogna ili slična kao i u zemljama iz kojih potječu.

1. Uvod
2. Ugostiteljska ostava - pojam
3. Vrste ugostiteljske ostave
4. Ugostiteljska ostava kada gost samo unosi (donosi) pokretne stvari u ugostiteljski objekt (Ad a)
5. Ugostiteljska ostava u situaciji kada gost predaje stvari „u ruke“ ugostitelju (Ad b)
6. Stvari koje gost unosi (donosi) u ugostiteljski objekt i za koje odgovara ugostitelj
7. Mora li ugostitelj primiti stvar na čuvanje
8. Ugostiteljevo opravdano i neopravdano odbijanje da primi stvar na čuvanje
9. Potvrda o stvarima primljenima na čuvanje
10. Čuvanje stvari u garderobi kao oblik ugostiteljske ostave
11. Objave i uglavci o isključenju ugostiteljeve odgovornosti za stvari gosta
12. Ugostiteljska ostava primjenjuje se prošireno – na ugostitelje, ali i druge subjekte
13. Obveza gosta da prijavi štetu
14. Pravo zadržanja koje pripada ugostitelju
15. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #ZOO