Podugovaratelji u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Podugovaratelji u postupcima javne nabave
Stranica:
236.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      U sustavu javne nabave podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave. Njegov se položaj u tom sustavu zasebno uređuje.

1. Uvod
2. Prethodni Zakon o javnoj nabavi
3. Podugovaranje - prema ZJN 2016
4. ESPD obrazac - u slučaju sudjelovanja podugovaratelja
5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju obrasca ESPD
6. Obveza neposrednog plaćanja podugovaratelju od strane naručitelja
7. Promjena podugovaratelja odnosno uvođenje novog podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi
8. Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta – podugovaratelja
9. Imaju li podugovaratelji pravo na žalbu u postupku javne nabave
10. Zaključak

Hashtags:
#JavnaNabava