Porezni i socijalni status umjetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Porezni i socijalni status umjetnika
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Umjetnici su posebna skupina poreznih obveznika i osiguranika u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju U načelu su to autori koji ostvaruju primitke obavljanjem umjetničke djelatnosti. U poreznom sustavu i sustavu socijalnih osiguranja jednim su dijelom izjednačeni s ostalim poreznim obveznicima i osiguranicima, ali za njih su ipak propisane i određene specifičnosti po kojima se razlikuju od ostalih poreznih obveznika i osiguranika. U ovom se članku cjelovito piše o njihovom položaju u poreznom sustavu i u sustavu socijalnog osiguranja ističući sve sličnosti i razlike u odnosu na ostale porezne obveznike i osiguranike u zemlji.

1. Uvod
2. Obavljanje umjetničke djelatnosti uz radni odnos
3. Ugovara li se autorski honorar u bruto ili u neto-svoti
4. Tko je obveznik obračuna i uplate doprinosa i poreza na dohodak i podnošenja obrasca JOPPD prilikom isplate autorskog honorara
5. Kako treba obračunati i uplatiti porez na autorski honorar ostvaren iz inozemstva
6. Mora li se umjetnik prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost
7. Porezni i socijalni status umjetnika kojima je to osnovna djelatnost
8. Mogućnost plaćanja poreza na dobitak
9. Socijalni i porezni status umjetnika kojima se doprinosi plaćaju na teret nadležnog ministarstva

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi