Najdulje trajanje revizijskog angažmana

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Najdulje trajanje revizijskog angažmana
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Trajanje revizijskog angažmana odnosno angažiranje revizorskog društva kroz dulji niz godina ponajviše je pitanje Kodeksa etike revizorskog društva. Uz Kodeks etike revizora, ulaskom u EU pojavili su se novi zahtjevi oko navedenog pitanja. Novi Zakon o reviziji ograničio je najdulje trajanje revizijskog angažmana na 7 godina, uz određene iznimke u prijelaznom razdoblju do 2023. godine. Ograničenja vezana za trajanje angažmana s istim revizorom odnosi se samo na obveznike revizije društava od javnog interesa. Više o navedenoj problematici u nastavku članka.

1. Uvodno
2. Odredbe novog Zakona o reviziji
3. Prijelazno razdoblje za revizije ugovorene prije 1994. godine
4. Prijelazno razdoblje za revizije ugovorene od 1994. do 2003. godine
5. Prijelazno razdoblje za revizije financijskih izvještaja ugovorene od 2003. do 2006. godine
6. Trajanje angažmana prema postupku javnog natječaja
7. Angažiranje više od jednog revizora
8. Angažman revizorskog partnera
9. Obveze ostalih društava (koja nisu društva od javnog interesa)

Hashtags:
#Revizija