Oporezivanje iznajmljivača – građana RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Građani, iznajmljivači u RH, najčešće nisu obveznici PDV-a za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima te tada mogu paušalno plaćati porez na dohodak. Međutim, ako su obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopa PDV-a od 13 %, a za utvrđivanje dohotka trebaju voditi poslovne knjige. Osim fizičkih osoba - građana RH, uslugu smještaja u nekretninama, odnosno sobama, apartmanima ili kućama za odmor, mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u RH. To mogu biti fizičke osobe iz EU-a ili iz trećih zemalja. Detaljnije o tome može se pročitati u zasebnom članku, također u ovom broju časopisa RRIF, u rubrici Porezi. O posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija pisali smo opširno u časopisu RRiF, br. 6/18., str. 74. Opširnije o iznajmljivačima – građanima RH može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti za obavljanje ugostiteljskih usluga i način oporezivanja
3. Paušalno plaćanje poreza na dohodak iznajmljivača – građana rh
4. Način pružanja usluge smještaja iznajmljivača – građana rh
5. Iznajmljivači obveznici pdv-a – građani RH
6. Plaćanje boravišne pristojbe
7. Plaćanje članarine turističkim zajednicama
8. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdImovine, #PDV, #Porezi, #Porezi