Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2024, str. 43
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2023, str. 45
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 11.2022, str. 123
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada fizička osoba kupuje i prodaje nekretnine treba uzeti u obzir da prodaja više od tri istovrsne nekretnine unutar razdoblja ...

rrif - 11.2022, str. 113
Dohodak od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Dohodak od imovine i imovinskih prava jedan je od pet izvora dohotka Kako se razlikuju imovinska prava te kako se ...

rrif - 10.2022, str. 108
Oporezivanje dohotka od imovine kod stambenog zbrinjavanja osoba iz Ukrajine
Autor: Gordana LONČAR , univ. spec. oec.

U članku se govori o načinu podmirivanja troškova te načinu utvrđivanja dohotka i poreza na dohodak vlasnicima stambenih jedinica koji ...

rrif - 6.2022, str. 86
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu pružati ...

rrif - 5.2022, str. 59
Dohodak od imovine i razmjena
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovog proračunskog praktikuma su zakup prostora koji je u posjedu općine i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine Općina mora prihode ...

Mišljenja
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina
Četvrtak, 01.07.2021, 410-01/21-01/221

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2021, str. 44
V. Dohodci od kapitala i imovine

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

Pitanja i odgovori
Način oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Fizička osoba rezident stekla je imovinska prava na temelju ugovora o prijenosu imovinskih prava bez naknade od oca Imovinska prava ...

rrif - 1.2021, str. 16
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 stupaju na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

rrif - 8.2020, str. 130
Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Promet nekretnina u nekim se slučajevima oporezuje dohotkom od imovine i imovinskim pravima Otuđenje nekretnine oporezuje se dohotkom od ...

obav - 2.2020, str. 42
IV. Dohodci od kapitala i imovine

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 2.2019, str. 33
Oporezivanje „iznajmljivača“ prema novom Pravilniku u 2019. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 7.2018, str. 107
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i ...

rrif - 7.2018, str. 92
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači u RH najčešće nisu obveznici PDV a za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ...

rrif - 5.2018, str. 107
Dohodak od otuđenja nekretnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Promet nekretnina u nekim se slučajevima oporezuje dohotkom od imovine i imovinskim pravima Otuđenje nekretnine oporezuje se dohotkom od ...

rrif - 11.2016, str. 79
Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Člankom 27 Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 177 04 73 08 80 10 109 11 Odluka ...

rrif - 9.2016, str. 146
Oporezivanje dohotka od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Imovinskim se pravima smatraju autorska prava prava industrijskog vlasništva i druga imovinska prava prema posebnim propisima Utvrđivanje i oporezivanje ...

rrif - 4.2016, str. 178
Porezne obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od najma – zakupa nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Česta je praksa poduzetnika da djelatnost obavljaju u zakupljenom poslovnom prostoru Pritom treba posebno voditi brigu o tome kakav je ...

rrif - 8.2015, str. 98
Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca u vlastitim nekretninama u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i stranci ...

rrif - 6.2015, str. 98
Oporezivanje iznajmljivača - paušalista
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a te ...

rrif - 7.2014, str. 57
Oporezivanje „iznajmljivača“ - usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Građani iznajmljivači pri pružanju usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a te ...

rrif - 11.2012, str. 126
Porezne pogodnosti pri zakupu nekretnina u odnosu na isplatu dobitka
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku razmatramo koristi koje mogu ostvariti članovi društva koji su vlasnici nekretnina koje su dali na uporabu svojem ...

rrif - 9.2012, str. 110
Promet nekretnina i oporezivanje dohotka građana ostvarenog otuđenjem nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pri donošenju odluke o prodaji nekretnine jedne ili više prodavatelji trebaju voditi brigu o poreznim obvezama različitih poreznih propisa i ...

rrif - 10.2011, str. 80
Najamnine u sustavu poreza i doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Iznajmljivanje pokretnih i nepokretnih stvari je djelatnost fizičkih osoba od koje se ostvaruju oporezivi primitci U pravilu se oporezuju porezom ...

rrif - 7.2011, str. 106
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom izvodu poreznih savjeta donosimo mali izbor iz bogate riznice RRiF ovog iskustva u proteklom razdoblju Objavljujemo ih u ...

rrif - 11.2010, str. 85
Najamnine u poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Porez na najamnine koje ostvaruju fizičke osobe građani jedan je od najmanjih poreza u našem fiskalnom sustavu U ovom članku ...

rrif - 6.2010, str. 89
Porezni položaj obavljanja djelatnosti u stambenom prostoru
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada trgovačko društvo obavlja djelatnost u stanu koji je u vlasništvu člana društva član društva smatra se najmodavcem i obveznikom ...

rrif - 11.2007, str. 110
Oporezivanje imovine - da ili ne
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Suvremeni porezni sustavi uglavnom se zasnivaju na tripartitnoj osnovi oporezivanju prinosa prihoda oporezivanju prometa i oporezivanju imovine Prema tome sve ...

rrif - 10.2007, str. 137
Porezne obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od najma - zakupa nekretnina
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Vrlo je česta praksa poduzetnika da se djelatnost obavljaju u zakupljenom poslovnom prostoru Pritom treba posebno voditi brigu o tome ...