V. Dohodci od kapitala i imovine

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2021
Članak:
V. Dohodci od kapitala i imovine
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:

1. POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA

2. DOHODAK OD NAJMA (ZAKUPA) IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE

3. OPOREZIVANJE DOHOTKA OD POSEBNIH VRSTA IMOVINE (OTPADA)

4. PRIJEDLOZI ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, UPORABI DOBITKA I POKRIĆU GUBITKA

Hashtags:
#DohodakOdImovine, #DohodakOdKapitala