Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz EU-a
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Osim fizičkih osoba – građana RH, uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama, apartmanima ili kućama za odmor i dr. mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u RH. To mogu biti fizičke osobe iz EU-a ili iz trećih zemalja. Iznajmljivači iz EU-a mogu plaćati porez na dohodak paušalno ako izravno pružaju uslugu gostu te ako je svota pruženih usluga tijekom godine manja od 300.000,00 kn, iako se odmah trebaju upisati u registar obveznika PDV-a. Međutim, ako uslugu pružaju turističkoj agenciji ili drugom poreznom obvezniku u RH, nisu u RH obvezni registrirati se za potrebe PDV-a, a porezni obveznik iz RH treba preuzeti poreznu obvezu. Navedena se mogućnost ne odnosi na građane iz trećih zemalja koji za pružanje usluge smještaja u RH trebaju u RH registrirati obrt ili trgovačko društvo, o čemu ćemo detaljnije pisati u sljedećem broju časopisa RRiF. O iznajmljivačima, građanima iz RH, može se pročitati u časopisu RRiF, br. 5/20., str. 139.

  1. Uvod
  2. Porezne obveze iznajmljivača – građana iz EU-a za pružene usluge smještaja u RH
  3. Kako iznajmljivači iz EU-a mogu pružati usluge smještaja
  4. Obveza plaćanja turističke pristojbe
  5. Plaćanje članarine turističkim zajednicama
  6. Nerezidenti iz EU-a kao pružatelji usluge najma prostora u RH
Hashtags:
#DohodakOdImovine, #Iznajmljivači, #Nerezidenti