IV. Dohodci od kapitala i imovine

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2020
Članak:
IV. Dohodci od kapitala i imovine
Stranica:
42.
Autor/i:
Sažetak:

1. POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA
2. DOHODAK OD NAJMA (ZAKUPA) IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE
3. OPOREZIVANJE DOHOTKA OD POSEBNIH VRSTA IMOVINE (OTPADA)
4. PRIJEDLOZI ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, UPORABI DOBITKA I POKRIĆU GUBITKA

Hashtags:
#DohodakOdImovine, #DohodakOdKapitala, #FinancijskaIzvješća, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #IsplataPredujmaDobiti