Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Sve isplate zadržanog dobitka oporezuje se u skladu s oporezivanjem koje je bilo važeće u godinama kada je taj dobitak bio i ostvaren. Ako je s osnove isplate predujma dobitka za 2020. godinu isplaćeno više predujmova u odnosu na ostvareni dobitak, više isplaćena svota smatra se dohotkom od kapitala koji se smatra izuzimanjem i oporezuje se stopom od 36 %. Poreznu obvezu treba podmiriti s predajom prijave poreza na dobitak, Obrasca PD, najkasnije do 30. travnja 2020. godine. O tome pišemo u nastavku članka.

1. Kada se može isplatiti predujam dobitka za 2020. godinu
2. Isplata dividendi i udjela u dobitku
3. Isplata oporezive dividende i udjela u dobitku
4. Neoporeziva isplata dobitka i dividendi
5. Isplata dobitka u naravi
6. Isplata dobitka fizičkim osobama u sustavu poreza na dobitak
7. Isplata dobitka zaposlenicima i članovima uprave

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #IsplataPredujmaDobiti, #Porezi