Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Stranica:
123.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Kada fizička osoba kupuje i prodaje nekretnine, treba uzeti u obzir da prodaja više od tri istovrsne nekretnine unutar razdoblja od pet godina može rezultirati plaćanjem poreza na dohodak od otuđenja nekretnina. U „više od tri“ nekretnine ne ubrajaju se sva otuđenja nekretnina, ali jednako tako neke će transakcije koje su prethodno bile izuzete od oporezivanja možebitno postati oporezive. U ovom praktikumu na primjeru pokazujemo kako se utvrđuje dohodak od otuđenja nekretnina (uz primjenu porasta cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu) te koje su druge obveze fizičke osobe koja kupuje i prodaje nekretnine.

  1. Uvod
  2. Kada se ne oporezuje dohodak od otuđenja nekretnina
  3. Otuđenje više od tri istovrsne nekretnine u roku od pet godina
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdImovine, #OtuđenjeNekretnine, #PorezNaDohodak