Dohodak od imovine i razmjena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Dohodak od imovine i razmjena
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Tema ovog proračunskog praktikuma su zakup prostora koji je u posjedu općine i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine. Općina mora prihode od zakupa prostora odobriti prihodima od imovine, a ne od vlastite djelatnosti.

Proračunskim propisima nije uređeno kako iskazati razmjenu imovine odnosno treba li iskazivati u vezi s tim prihode i rashode te potraživanja i obveze.

  1. Zakup kod općina
  2. Zamjena imovine
Hashtags:
#DohodakOdImovine, #ProračunskoRačunovodstvo, #Razmjena