Dohodak od imovinskih prava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Dohodak od imovinskih prava
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Dohodak od imovine i imovinskih prava jedan je od pet izvora dohotka. Kako se razlikuju imovinska prava te kako se utvrđuje porezna osnovica i po kojoj stopi se oporezuje dohodak ostvaren po toj osnovi, propisano je poreznim propisima. Dohotkom od imovinskih prava smatraju se dohodak ostvaren po osnovi autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, prema posebnim propisima. Više o tome možete pročitati u nastavku.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje dohotka od imovinskih prava
  3. Ustupanje imovinskih prava
  4. Oporezivanje dohotka od imovinskih prava
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdImovine, #ImovinskoPravo