Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Od 1. siječnja 2021. stupaju na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Izmjene Zakona o porezu na dohodak objavljene su u Nar. nov., br. 138/20., dok izmjene Pravilnika o porezu na dohodak nisu objavljene do trenutka zaključivanja ovog broja časopisa. Najvažnije izmjene dohodovnih propisa navodimo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Promjena stopa oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada (plaće)
  3. Obračun drugih dohodaka u 2021. godini
  4. Isplata dividendi i udjela u dobitku u 2021. godini
  5. Trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti
  6. Promjene za iznajmljivače stanova i nekretnina
  7. Promjena posebnog postupka kod drugog dohotka
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdImovine, #DohodakOdKapitala, #DrugiDohodak, #PaušalnoOporezivanje, #PoreznaReforma, #ZakonOPorezuNaDohodak