Poslovanje doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Poslovanje doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koju u okviru privatne prakse obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, s motrišta poreza na dohodak ubraja se u djelatnost slobodnih zanimanja. Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja utvrđuju dohodak od te djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija primjenjujući načelo blagajne, što znači da je primitak ostvaren u trenutku kada je naplaćen izlazni račun, dok je izdatak ostvaren tek kada je plaćen ulazni račun.

S motrišta propisa o PDV-u, usluge koje obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari u okviru privatne prakse te isporuke dobara i usluga koje obavljaju dentalna trgovačka društva, oslobođene su od plaćanja PDV-a.

Opširnije o poreznom položaju obavljanja samostalne djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara – obveznika poreza na dohodak, može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Prijava u registar poreznih obveznika
  3. Oporezivanje djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara s motrišta poreza na dohodak
  4. Obavljanje zdravstvene djelatnosti s motrišta pdv-a
  5. Kada se doktori dentalne medicine trebaju registrirati za potrebe PDV-a
  6. Elementi računa za obavljene usluge
  7. Blagajnički maksimum i mogućnost plaćanja gotovim novcem
  8. Primjer evidentiranja nekih poslovnih događaja u poslovnim knjigama doktora dentalne medicine
Hashtags:
#DentalniTehničari, #DoktoriDentalneMedicine, #PDV, #SamostalnaDjelatnost, #ZdravstveneUsluge, #ZdravstveniTurizam