Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima
Stranica:
197.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt, poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su, u pravilu, obveznici poreza na dohodak. Međutim, oni mogu odlučiti plaćati porez na dobitak ili su to obvezni učiniti ako zadovolje uvjete određene Zakonom o porezu na dobit glede ukupnog primitka, dohotka, sadašnje vrijednosti dugotrajne imovine i prosječnog broja zaposlenih. Povratak na oporezivanje porezom na dohodak omogućeno im je nakon tri godine, osim u posebnim slučajevima kada na zahtjev poreznog obveznika Porezna uprava izdaje rješenje o povratku na oporezivanje porezom na dohodak, uzimajući u obzir određene pokazatelje u poslovanju. U tom slučaju u knjigovodstvu treba stvoriti bazu za vođenje knjiga prema novčanom načelu odnosno jednostavnom knjigovodstvu. O tome pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako sastaviti početno stanje prilikom promjene načina oporezivanja s poreza na dobitak na oporezivanje porezom na dohodak
3. Primjeri iskazivanja početnog stanja
4. Promjena u plaćanju doprinosa

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost