Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema čl. 3. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13. – 41/20.) obrti se mogu obavljati i sezonski. Zbog posebnosti obavljanja pojedinih djelatnosti, porezni obveznici (obrtnici) ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti samo određeni dio godine (sezonski). S motrišta poreza na dohodak sezonski obrti mogu se oporezivati na temelju poslovnih knjiga ili paušalno. O tome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Paušalno oporezivanje sezonskih obrtnika
  3. Obavljanje djelatnosti obrta uz radni odnos kao drugu djelatnost
  4. Oporezivanje sezonskog obrta putem poslovnih knjiga
  5. Sezonski obrti – obveznici poreza na dodanu vrijednost
Hashtags:
#Doprinosi, #DrugaDjelatnost, #ObrtniciPaušalisti, #SamostalnaDjelatnost, #SezonskiObrt