Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2024, str. 110
Zahtjev za povratom doprinosa (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

rrif - 4.2024, str. 62
Primitci u naravi i primjena umanjenja osnovice za obračun doprinosa
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa primjenjuje se za sve plaće odnosno primitak od nesamostalnog rada oporeziv porezom na dohodak što ...

rrif - 3.2024, str. 180
Izbor više osnovice osiguranja – novi koeficijenti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Obvezni osiguranici koji su sami obveznici doprinosa te koji su i do zadnjih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima mogli ...

rrif - 3.2024, str. 97
Primjena umanjenja mjesečne osnovice za MIO I. stup kod izaslanih radnika i zaposlenih kod poslodavaca sa sjedištem u drugoj državi EU-a
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Izmjenom i dopunom Zakona o doprinosima od 1 prosinca 2023 godine omogućeno je umanjenje osnovice doprinosa za I stup mirovinskog ...

pip - 3.2024, str. 33
Izbor više osnovice osiguranja – novi koeficijenti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Obvezni osiguranici koji su sami obveznici doprinosa i koji su i do zadnjih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima mogli ...

Vijesti
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu na Obrascu DOH
Utorak, 27.02.2024.

Ministarstvo financija Porezna uprava je na svojoj mrežnoj stanici objavilo Uputu Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 163
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

rrif - 2.2024, str. 92
Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o doprinosima omogućena je primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i MIO ...

obav - 2.2024, str. 34
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

obav - 2.2024, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, OBRAČUN POREZA NA DOHODAK, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Mišljenja
Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa
Srijeda, 31.01.2024, 410-01/24-01/138

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Umanjenje doprinosa za MIO I. stup za radnika umirovljenika
Petak, 19.01.2024.

Može li se za radnika koji je umirovljenik koristiti umanjenje obračuna doprinosa za MIO I stup prema novim pravilima Zakona ...

Pitanja i odgovori
Godišnji obračun doprinosa – povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice za 2023. godinu
Petak, 19.01.2024.

Porezni je obveznik radio kod dvaju poslodavaca u 2023 godini Niti jedan nije primijenio ograničenje na najvišu godišnju osnovicu za ...

PrGO - 1.2024, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

rrif - 1.2024, str. 72
Nova najniža osnovica za obračun doprinosa u 2024. godini i primjena umanjenja mjesečne osnovice
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Za dane koje je radnik prijavljen na obvezna osiguranja kod poslodavca obveza je poslodavca obračunati doprinose bez obzira na to ...

Pror - 1.2024, str. 44
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Regionalni razvoj Proračun Jedinstveni račun državnog proračuna Fiskalno izravnanje Porezi Fiskalizacija Odgoj i obrazovanje ...

rrif - 1.2024, str. 59
Obvezno osiguranje članova uprave i podmirivanje doprinosa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Obrt - 1.2024, str. 83
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisima je dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost U smislu obračunavanja doprinosa ...

rrif - 1.2024, str. 16
Minimalna plaća u 2024. godini i aktualnosti kod obračuna doprinosa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu U ...

Obrt - 1.2024, str. 3
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. godinu

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

pip - 12.2023, str. 3
Novele propisa o porezu na dohodak
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Objavljene su novele pravilnika koje uređuju materiju poreza na dohodak i materiju doprinosa Dio odredaba Pravilnika o doprinosima primjenjuju se ...

rrif - 12.2023, str. 12
Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

Vijesti
Obračun drugih dohodaka u 2024. godini
Petak, 03.11.2023.

Prema posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 114 23 godišnji porez na dohodak u 2024 godini ...

rrif - 11.2023, str. 213
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cijene socijalnih usluga Fiskalizacija u prometu gotovinom Doprinosi za obvezna osiguranja Zdravstvena zaštita Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Lokalne ...

rrif - 11.2023, str. 177
Produženo osiguranje – dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi omogućava ...

rrif - 11.2023, str. 12
Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

rrif - 8.2023, str. 161
Neplaćeni porezi i doprinosi kao obvezni razlog isključenja iz postupka javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Jedan od temeljnih razloga za isključenje gospodskog subjekta u biti ponuditelja iz postupka javne nabave je i postojanje neplaćenog poreza ...

rrif - 8.2023, str. 141
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Obveza plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za izaslane radnike te za radnike na službenom putu u ...

rrif - 7.2023, str. 75
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te ...

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

Pitanja i odgovori
IVO-DOP
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane ...

rrif - 6.2023, str. 180
Doprinosi, trajna novčana naknada, nacionalna sportska stipendija i nagrade u sportu
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.

Donesen je jedan od pravilnika u nizu koji se trebaju donijeti na temelju Zakona o sportu koji je stupio na ...

rrif - 6.2023, str. 160
Sezonski radnici – ugovor o radu i obvezno osiguranje
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zapošljavanje sezonskih radnika u sezoni iznimno je aktualno u ovome te u razdoblju koje mu izravno predstoji Ono osobito dolazi ...

rrif - 6.2023, str. 102
Primitci koji se smatraju drugim dohotkom ostvareni u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koje fizičke osobe rezidenti RH ostvare u inozemstvu u skladu s tuzemnim poreznim propisima smatraju se drugim dohotkom Prema ...

rrif - 6.2023, str. 63
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o radu plaća je primitak radnika koju je ostvario radom u određenom mjesecu Svota plaće ...

rrif - 5.2023, str. 180
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Drugim dohotkom smatraju se povremeno ostvareni primitci prema ugovoru o djelu ugovoru o autorskom djelu ili po nekoj drugoj osnovi ...

pip - 4.2023, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porezna uprava središnji ured III Porez na dohodak Povrat poreza na Revolut ili Aircash VI Doprinosi za obvezna osiguranja Popunjavanje ...

rrif - 4.2023, str. 73
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s propisima EU a osobe koje imaju prebivalište i žive u državi članici ...

rrif - 4.2023, str. 52
Dar u naravi i kupnja stvari
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s darivanjem fizičke osobe u ...