Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu
Stranica:
239.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Obveza podnošenja godišnje porezne prijave na novim obrascima DOH i DOH-Z te utvrđivanje godišnjeg dohotka za 2017. godinu, propisana je za sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke, a utvrđuju dohodak prema poslovnim knjigama. Za zajednički ostvaren dohodak, nositelj zajedničke djelatnosti bio je obvezan ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu podnijeti godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH-Z, najkasnije do kraja siječnja 2018. godine za 2017. godinu. Ako su obrtnici dohodaši korisnici sustava ePorezne ili Jedinstvenog portala PU, tada su u 2018. godini po prvi put mogli dostavljati obrasce DOH i DOH Z za 2017. godinu i elektroničkim putem.
      Kontrolni postupci obrade i verifikacije zaprimljenih godišnjih poreznih prijava uključuju usklađenje i kontrolu stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu PU s podatcima koje su porezni obveznici iskazali u svojim poreznim prijavama.

1. Uvod
2. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg t poreza na dohodak
3. Načini zaprimanja poreznih prijava
4. Porezne prijave koje su podnesene izvan propisanog roka
5. Postupci obrade prijava obrtnika u Poreznoj upravi
6. Verifikacija porezne prijave obrtnika
7. Ispravak predane porezne prijave
8. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost