Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Stranica:
213.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt, samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva, s poreznog su motrišta u jednakom sustavu, u pravilu, obveznici poreza na dohodak. Međutim, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak oni mogu prema vlastitoj prosudbi, ako smatraju da im je povoljnije, odlučiti plaćati porez na dobitak, a prema Zakonu o porezu na dobit to su obvezni učiniti ako su zadovoljili tim Zakonom propisane uvjete. Bez obzira na to jesu li sami odlučili promijeniti način oporezivanja ili su to obvezni učiniti, promjena se obavlja samo na početku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine na dan 1.siječnja godine u kojoj mijenjaju način oporezivanja.

1. Uvodne napomene
2. Uvjeti koji obvezuju poreznog obveznika za promjenu načina oporezivanja
3. Kako utvrditi postoje li uvjeti za promjenu načina oporezivanja
4. Utvrđivanje uvjeta za obvezan prelazak na oporezivanje porezom na dobitak kada se djelatnost obavlja u supoduzetništvu
5. Kako treba sastaviti zahtjev za prelazak na oporezivanje dobitka
6. Može li poduzetnik fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
7. Sastavljanje početne bilance
8. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
9. Početna bilanca ako je imovina manja od obveza
10. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini prema novčanom načelu smanjiti osnovicu poreza na dobitak u sljedećoj godini u kojoj je postao obveznik poreza na dobitak
11. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
12. Neke bitne napomene u vezi s poreznim položajem obrtnika „dobitaša“ u vezi s isplatama dobitka i izuzimanja imovine iz djelatnosti
13. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost