II. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2020. godinu

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2021
Članak:
II. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2020. godinu
Stranica:
26.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema čl. 34. st. 1. Zakona, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja trebaju utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. U odnosu na prethodnu godinu, nema značajnih promjena pri izradi godišnje porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti. Međutim, zbog epidemije bolesti COVID-19 mnoge će samostalne djelatnosti ostvariti znatno manji dohodak ili čak gubitak. Oni koji su zadovoljili propisane uvjete ostvarili su potpore koje ne utječu na dohodak samostalnih djelatnosti jer se ne evidentiraju u primitke. Međutim, neke će ipak trebati evidentirati kao izdatak u naravi.

U nastavku se daje pregled primitaka i izdataka te ostalih obveza u vezi sa sastavljanjem i pripremom godišnje porezne prijave za samostalne obrtničke djelatnosti za 2020. godinu.

  1. Kako je trebalo evidentirati primitke i izdatke u poslovnim knjigama obrtnika i slobodnih zanimanja u 2020. Godini
  2. Evidentiranje poslovnih primitaka u poslovnim knjigama
  3. Evidentiranje poslovnih izdataka
Hashtags:
#CovidPotpore, #ObrazacDOH, #Obrtnici, #PoslovniIzdatci, #PoslovniPrimitci, #SamostalnaDjelatnost