III. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2020. godinu

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2021
Članak:
III. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2020. godinu
Stranica:
45.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema čl. 30. – 35. Zakona. Predaje se na Obrascu DOH odnosno Obrascu DOH-Z, i to za samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak na temelju evidentiranih primitaka i izdataka u Obrascu KPI. Obrazac DOH za 2020. godinu treba predati najkasnije do 28. veljače 2021. godine, a obrtnici koji obavljaju djelatnost u supoduzetništvu trebaju predati prijavu na Obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2021. godine.

Napominjemo da u odnosu na utvrđivanje dohotka samostalnih djelatnosti za prethodnu, 2019. godinu nema značajnih promjena pri izradi godišnje porezne prijave za 2020. godinu (osim povećanja osobnog odbitka za poreznog obveznika, isti su obrasci, porezne stope...). Međutim za sada su još aktualni problemi u vezi s evidentiranjem i utjecajem primljenih potpora na poreznu osnovicu pri izradi godišnje porezne prijave.

U nastavku se daje primjer utvrđivanja dohotka od obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti i godišnja porezna prijava na obrascima DOH i DOH-Z za 2020. godinu.

  1. Zakonska osnova – temeljene odredbe u vezi s predajom godišnje porezne prijave samostalnih djelatnosti
  2. Zaključivanje obrasca KPI i utvrđivanje dohotka i porezne osnovice na obrascu DOH-Z i obrascu DOH za 2020. Godinu
  3. Utvrđivanje dohotka od obavljanja zajedničke djelatnosti na obrascu DOH-Z
  4. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice poreza i prireza na obrascu DOH
  5. Ostale obveze obrtnika i slobodnih zanimanja
  6. Posebnosti pri utvrđivanju dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti − za obrtnike koji nisu obveznici PDV-a
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #KomorskeČlanarine, #ObrazacDOH, #ObrazacDOH-Z, #Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost