Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta, poljoprivrede i šumarstva te ostalih slobodnih zanimanja, samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i zdravstvenog osiguranja s te osnove. Korištenje prava u okviru tih osiguranja financira se iz doprinosa koje su obvezni plaćati mjesečno na propisane osnovice i o tome izvješćivati Poreznu upravu na Obrascu JOPPD, pri čemu postoje određene specifičnosti kod ovih osiguranika što u ovom članku pokazujemo kroz primjere.

  1. Uvodne napomene
  2. Osnovice I stope određene za plaćanje doprinosa i rokovi za uplatu
  3. Razlike u iskazivanju podataka u Obrascu JOPPD samostalnih osiguranika u odnosu na podatke o plaćama radnika
  4. Primjeri iskazivanja podataka na Obrascu JOPPD
  5. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
Hashtags:
#Doprinosi, #JOPPD, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost