Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2019. godini – obveze s motrišta PDV- a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2019. godini – obveze s motrišta PDV- a
Stranica:
220.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili uvjete iz Zakona o porezu na dobit ili dobrovoljno na početku poslovanja. U ovom se članku daju bitne napomene, obveze i porezne posljedice pri prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša s motrišta poreza na dodanu vrijednost.
      O obvezama koje proizlaze s motrišta propisa o porezu na dohodak i o porezu na dobitak pri prijelazu dohodaša u dobitaša pišemo u zasebnom članku u ovom broju časopisa RRiF, u rubrici Obrtništvo i slobodna zanimanja. Nakon prijelaza u dobitaše ta skupina obveznika i nadalje može primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ako vrijednost isporuka dobara i usluga u 2018. godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn.

1. Uvod
2. Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“
3. Obveze kod prijelaza „dobitaša“ u „dohodaša“
4. Zaključne napomene

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost