Olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a čiji se primitci i izdatci odnosno dohodak utvrđuju putem poslovnih knjiga, oporezuju se porezom na dohodak od samostalne djelatnosti. Tim se fizičkim osobama utvrđuje dohodak kao razlika poslovnih primitaka i poslovno opravdanih izdataka. Propisima je utvrđeno da, uz odgovarajuće uvjete, ti porezni obveznici mogu svoju poreznu osnovicu korigirati (dodatno smanjiti). Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Poticaji na temelju plaća novih radnika
3. Poticaji istraživanja i razvoja
4. Državne potpore za obrazovanje i izobrazbu i izvođenje praktične nastave i naukovanja
5. Preneseni gubitak
6. Olakšice za poduzetnike koji ostvaruju dohodak na potpomognutim područjima i skupine i području Grada Vukovara

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost