Sezonski poslovi u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Stranica:
203.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Specifičnost poljoprivredne djelatnosti je u njezinoj povezanosti s prirodom koja zahtijeva intenzivne radove primjerene godišnjom dobu kada nastaje potražnja za radom osoba u pojedinim kratkotrajnim razdobljima. Kako bi se taj povremeni rad bio prepoznat u praksi kao socijalna pa i porezna kategorija, Zakonom o poticanju zapošljavanja uređeno je kako na legalan način angažirati tražitelje posla privremeno na tim poslovima, a da se nalaze u okviru socijalne sigurnosti te, posljedično, i u poreznom statusu. O tome kako se to provodi u praksi, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. U kojem se području poljoprivredne djelatnosti mogu zaposliti osobe prema Zakonu
3. Osiguranje osoba zaposlenih na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
4. Ugovor o obavljanju sezonskih poslova u poljoprivredi
5. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
6. Oporezivanje naknade
7. Izvješćivanje na Obrascu JOPPD
8. Knjiženje nastalih izdataka kod isplatitelja
9. Evidencije o uplaćenim doprinosima i priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja

Hashtags:
#Obrtnici, #OPG, #SamostalnaDjelatnost