Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Obrt - 1.2022, str. 5
I. Godišnji popis u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Svi poduzetnici a tako i samostalne obrtničke djelatnosti provode godišnji popis krajem poslovne godine Osim što je inventura obvezna to ...

Sudska praksa
Dokazivanje u radnom sporu
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Osijeku

rrif - 12.2021, str. 177
Obveze revizora kod inventure
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica u članku objašnjava koje su obveze revizora u skladu s međunarodnim revizijskim standardima kada je prisutnost inventuri neizvediva zbog ...

rrif - 12.2021, str. 96
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nakon provedenog popisa i utvrđenih popisnih razlika provodi se njihovo knjiženje koje se temelji na odluci uprave društva Odluka uprave ...

rrif - 12.2021, str. 88
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici barem jednom godišnje s krajem poslovne godine moraju provesti popis imovine i obveza Tijekom popisa provjeravaju se količinska i ...

Nepr - 12.2021, str. 19
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije sastavljanja završnih financijskih izvještaja neprofitne organizacije obvezne su provesti godišnji popis imovine i obveza inventuru i uskladiti stanja u ...

Vijesti
Godišnji popis (inventura)
Utorak, 30.11.2021.

Poduzetnici su obvezni barem jednom godišnje s krajem poslovne godine provesti popis imovine i obveza inventuru i knjigovodstveno stanje uskladiti ...

Obrt - 1.2021, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrtnici kao obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga obvezno u skladu sa zakonom obavljaju godišnji ...

Nepr - 12.2020, str. 24
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnji popis imovine i obveza inventuru trebaju provesti sve neprofitne organizacije neovisno o tome vode li jednostavno ili dvojno ...

rrif - 12.2020, str. 256
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnji popis inventura kod samostalnih obrtničkih djelatnosti je obvezna a ujedno je jedna od bitnih pripremnih radnji pri izradi ...

rrif - 12.2020, str. 75
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Cilj provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje sa stanjem u knjigama Kao rezultat provedbe popisa ...

rrif - 12.2020, str. 64
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza zakonska je obveza i mora se provesti barem jednom godišnje krajem poslovne godine ...

rrif - 11.2020, str. 57
Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i ...

rrif - 8.2020, str. 151
Dobre i loše strane konjunkturnog paketa – inventura
Autor: Prof. dr. Hartmut SCHWAB

U članku uvodniku časopisa br 26 od 26 lipnja 2020 godine gosp dr Schwab daje komentar na mjere pomoći ...

Obrt - 1.2020, str. 40
III. Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis inventuru krajem poslovne godine a iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak ...

Obrt - 1.2020, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac DI 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...

Nepr - 12.2019, str. 22
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja s ciljem usklade knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem neprofitne organizacije provode popis imovine i obveza ...

rrif - 12.2019, str. 182
Obveze revizora prilikom inventure
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako su zalihe značajne za financijske izvještaje revizor treba pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi s postojanjem ...

rrif - 12.2019, str. 80
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Popisne razlike utvrđene popisom imovine i obveza trebaju se pravilno proknjižiti u glavnoj knjizi no prije toga je potrebno ...

rrif - 12.2019, str. 69
Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura koju poduzetnik treba obaviti najmanje krajem poslovne godine je zakonska obveza S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ...

Pror - 12.2019, str. 5
Godišnji popis za 2019. godinu u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U sustavu računovodstva koji primjenjuju proračunske osobe poseban položaj imaju odredbe propisa kojima se uređuje popis imovine i obveza ...

rrif - 12.2018, str. 100
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Popisne razlike najčešći su rezultat provedenog obveznog popisa imovine i obveza O utvrđenim popisnim razlikama izvještava se upravu društva ...

rrif - 12.2018, str. 91
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Godišnji popis inventura je zakonska obveza S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva popis je vrlo bitan u ispunjenju temeljnog ...

rrif - 11.2018, str. 48
Računovodstvo otpisa obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Kako bi financijska izvješća fer i istinito prezentirala financijski položaj i financijsku uspješnost poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati ...

PrPI - 11.2017, str. 57
Odluke Hrvatske obrtničke komore

PrPI - 11.2017, str. 38
Odluke Hrvatske gospodarske komore

PrPI - 11.2017, str. 27
Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak koji se primjenjuju od 1 siječnja 2017 ...

PrPI - 11.2017, str. 23
Na koje načine nadoknaditi manjak od radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Kada poslodavac u svom poslovanju ustanovi manjak koji je posljedica djelovanja njegova zaposlenika ili je zaposlenik počinio štetu na ...

PrPI - 11.2017, str. 14
Računovodstveni i porezni postupak kod popisnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nakon provedbe obveznog popisa imovine i obveza utvrđuju se popisne razlike te popisna povjerenstva daju prijedlog upravi o načinu ...

PrPI - 11.2017, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura predstavlja zakonsku obvezu S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva ...

rrif - 1.2017, str. 80
Objavljene su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 120 16 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu Nar nov br ...

PrPI - 11.2016, str. 30
Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Krajem poslovne godine svi poduzetnici a tako i samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis inventuru Iskazane razlike mogu ...

PrPI - 11.2016, str. 26
Manjak nastao radnjom zaposlenika i mogućnosti njegove nadoknade
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Osobito u nekim branšama gospodarstvu u nas i dalje nastaju manjkovi koje uoči poslodavac odmah ili naknadno a što ...

PrPI - 11.2016, str. 12
Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza trgovačkih društava na kraju poslovne usklađuje se sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Nakon što ...

PrPI - 11.2016, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Osim što popis inventura predstavlja zakonsku obvezu s motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju ...

Nepr - 12.2015, str. 13
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Propisana je obveza popisa imovine i obveza i kod osoba koje primjenjuju neprofitno računovodstvo One moraju na kraju poslovne godine ...

Pror - 12.2015, str. 4
Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

I u proračunskom sustavu osnova za usklađenje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem imovine i obveza je popis inventura No računovodstveni ...

PrPI - 11.2015, str. 60
Odluke Hrvatske obrtničke komore

PrPI - 11.2015, str. 42
Odluke Hrvatske gospodarske komore

PrPI - 11.2015, str. 31
Provedba godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

I samostalne obrtničke djelatnosti jednako kao i trgovačka društva trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis inventuru U ovom se ...

PrPI - 11.2015, str. 28
Nadoknada manjka nastalog djelovanjem zaposlenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Učestalo smo svjedoci situacija u kojima radnik svojim djelovanjem na radu ili u vezi s radom učini manjak prouzroči određenu ...

PrPI - 11.2015, str. 14
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza na kraju poslovne godine mora se uskladiti sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Nakon što se ...

PrPI - 11.2015, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2015.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnji popis imovine i obveza jedan je od potrebnih i obveznih uvjeta koji mora biti zadovoljen kako bi temeljni financijski ...

Nepr - 12.2014, str. 23
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Na temelju Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija utvrđena je obveza da neprofitne pravne osobe na kraju poslovne godine obvezno usklade ...