Objavljene su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Objavljene su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U Narodnim novinama, br. 120/16., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. i 134/15.) koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. Navedenim izmjenama ukinuta je primjena jedinstvenog okvirnoga računskog plana koja se čekala još od lipnja 2016. godine kada Hrvatski sabor zbog raspuštanja nije donio navedene izmjene. Uz navedeno, značajna novina je uvođenje nefinancijskog izvještavanja za velike poduzetnike koji su subjekti od javnog interesa i koji imaju više od 500 zaposlenih, a i više drugih novosti kojima s mijenja Zakon. U nastavku dajemo pregled navedenih izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu.

1. Ukinuta je primjena kontnog plana
2. Smanjen je broj subjekata od javnog interesa
3. Poslovna godina poduzetnika može se mijenjati u skladu s poreznim razdobljem
4. Dopunjene su odredbe vezane uz sadržaj knjigovodstvenih isprava
5. Dopunjene su odredbe vezane uz potpisivanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava
6. Za čuvanje knjigovodstvenih isprava izvan RH treba se ishoditi pisana suglasnost
7. Dopunjene su odredbe vezane uz dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige
8. Inventura se može provoditi i tijekom poslovne godine, a nije obvezna kod promjene cijena
9. Financijski izvještaji kod statusnih promjena sastavljaju se s danom nastanka te promjene
10. Preciznije su određeni obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja
11. Uvedeno je nefinancijsko izvještavanje
12. Smanjen je broj obveznika izrade izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
13. Produljen je rok za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja
14. Propisana je obveza prijave konsolidacije FINA-i
15. FINA je ovlaštena za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv poduzetnika koji ne podnose godišnje financijske izvještaje
16. Nadzor nad nefinancijskim izvještavanjem provodi Ministarstvo financija
17. Produljen je rok za uređenje računovodstvene profesije

Hashtags:
#Računovodstvo