Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2018. godinu
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Godišnji popis (inventura) je zakonska obveza. S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva popis je vrlo bitan u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je “istiniti” i realan financijski položaj. Ako taj zahtjev nije ispunjen, odnosno ako nisu provjerene sve stavke imovine i obveza, teško će se netko moći pouzdati u takve financijske izvještaje.
      S obzirom na to da se u propisima potanje ne uređuju postupci popisa, u članku se daju iskustvena i praktična rješenja.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa
2. Organizacija godišnjeg popisa
3. Kontinuirani popis
4. Izvanredni popis
5. Uslužni popis
6. Provedba popisa
7. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu
8. Odlučivanje o popisnim razlikama
9. Tehnološki manjkovi
10. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo