Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Popisne razlike najčešći su „rezultat“ provedenog obveznog popisa imovine i obveza. O utvrđenim popisnim razlikama izvještava se upravu društva koja donosi odluku o načinu njihova knjiženja. Kako bi se pravilno postupilo kod evidentiranja svake pojedine vrste popisnih razlika, potrebno je odrediti razlog njihova nastanka i njihov porezni položaj. O poreznom položaju i računovodstvenom postupanju s popisnim razlikama kod obveznika poreza na dobitak, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Nastanak i vrste popisnih razlika
3. Primjena odluka HGK-a i internih akata poduzetnika
4. Porezni položaj popisnih razlika
5. Računovodstveno praćenje popisnih razlika
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo