Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Stranica:
22.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, s ciljem usklade knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, neprofitne organizacije provode popis imovine i obveza. Riječ je o zakonskoj obvezi koju moraju provesti sve neprofitne organizacije neovisno o tome koji neprofitni knjigovodstveni sustav primjenjuju. S obzirom na to da utvrđeno stvarno stanje može odstupati od stanja navedenog u poslovnim knjigama, javljaju se popisne razlike koje je potrebno proknjižiti na odgovarajući način. Neprofitna organizacija koja je obveznik poreza na dobitak ili poreza na dodanu vrijednost treba obratiti pozornost na možebitno oporezivanje nastalih popisnih razlika.

1. Uvod
2. Predmet popisa imovine i obveza
3. Provedba popisa imovine i obveza
4. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza
5. Posljedice neprovedbe popisa imovine i obveza
6. Zaključak

Hashtags:
#Inventura, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PopisImovine, #PopisneRazlike, #Računovodstvo