Obveze revizora prilikom inventure

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Obveze revizora prilikom inventure
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Ako su zalihe značajne za financijske izvještaje, revizor treba pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi s postojanjem i kvalitativnim stanjem zalihe. U slučajevima kada društvo, obveznik revizije revizora iz određenih razloga ne obavijesti o datumu provedbe godišnjeg popisa, najčešće je revizor u nemogućnosti izraziti nemodificirano revizorsko mišljenje zbog nedovoljno prikupljenih dokaza za poziciju zaliha. Više o obvezama revizora i društva obveznika revizije vezano za godišnji popis autorica pojašnjava u članku.

1. Uvodno
2. Zahtjevi revizorskih standarda u vezi s inventurom
3. Što ako se popis obavlja na dan prije kraja godine
4. Nemogućnost prisustvovanja inventuri
5. Zaključak

Hashtags:
#GodišnjiPopis, #Inventura, #MRevS315, #MRevS339, #MRevS501, #Revizija