Računovodstvo otpisa obveza prema dobavljačima i kreditorima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Računovodstvo otpisa obveza prema dobavljačima i kreditorima
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti, poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i obveze. Obveze treba iskazati kao obveze u bilanci samo ako se očekuje plaćanje, tj. podmirenje u budućnosti.

U ovome članku autor objašnjava kada se obveze prema dobavljačima i kreditorima moraju prestati iskazivati (otpisati), kako treba u poslovnim knjigama evidentirati otpis te koji je porezni položaj otpisa pojedinih obveza.

  1. Uvodno
  2. Prestanak priznavanja obveze
  3. Prestanak priznavanja obveza prema članovima društva
  4. Porezno motrište otpisa
  5. Zaključak
Hashtags:
#Dobavljači, #Krediti, #Obveze, #Otpisi, #OtpisObveza, #PDV, #Prihodi, #Zajmovi