Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

PrGO - 1.2021, str. 23
Obračun amortizacije za 2020. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Računovodstveni okvir za obračun amortizacije Porezni okvir za obračun amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno ...

rrif - 10.2020, str. 68
Praktična primjena privremene operativne olakšice u izmijenjenome MSFI-ju 16
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Mnogi su najmoprimci u svijetu za vrijeme pandemije koronavirusa suočeni sa zatvaranjem svojih poslovnih subjekata zbog zabrane rada pojedinih ...

rrif - 6.2020, str. 148
Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI IFRIC primio je upit o knjiženju transakcije prodaje i povratnog najma s varijabilnim plaćanjem U ...

rrif - 5.2020, str. 191
Računovodstvo očekivanih kreditnih gubitaka izazvanih pandemijom COVID-19
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Ovaj je dokument objavljen s namjerom podrške dosljednoj primjeni zahtjeva standarda MSFI točnije MSFI 9 Financijski instrumenti 1 Uvod ...

rrif - 3.2020, str. 82
Računovodstvo izmjena ugovora o najmu – MSFI 16
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Od početka 2019 godine u primjeni je Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 Najmovi Svi obveznici primjene navedenog standarda trebaju ...

rrif - 11.2019, str. 134
Prava najmoprimca imovine u najmu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Načelna odluka 3 Pravo na određivanje načina korištenja 4 Pravo odlučivanja o načinu i svrsi uporabe imovine ...