Praktična primjena privremene operativne olakšice u izmijenjenome MSFI-ju 16

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Praktična primjena privremene operativne olakšice u izmijenjenome MSFI-ju 16
Stranica:
68.
Autor/i:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      Mnogi su najmoprimci u svijetu za vrijeme pandemije koronavirusa suočeni sa zatvaranjem svojih poslovnih subjekata zbog zabrane rada pojedinih objekata, ili im je onemogućeno poslovanje ili je pak pad prihoda toliko znatan da se iz novčanog priljeva ne mogu podmirivati rente koje su ugovorene. Najmodavci u tom smislu izlaze u susret svojim najmoprimcima te snižavaju ugovorene najamnine, odgađaju plaćanja, ili čak ne zaračunavaju najamninu (eng. rent holidays). Obveznici primjene MSFI-ja 16 svaku izmjenu ugovora trebaju obračunati u skladu s odredbama standarda koji je u ovom dijelu izmijenjen baš zbog znatnoga dodatnog posla koji bi uslijedio zbog brojnih izmijenjenih ugovora diljem svijeta. U članku se obrazlaže olakšica koju predviđa izmjena MSFI-ja 16 kako bi se olakšalo izvještavanje za obveznike primjene MSFI-ja 16, pogotovo za one s velikim brojem ugovora o najmu.

  1. Uvod
  2. Što su izmjene ugovora o najmu u kontekstu MSFI-ja 16
  3. Olakšica za najmove – izmjena MSFI-ja 16
  4. Nove objave u vezi s izmjenom MSFI-ja 16
  5. Zaključak
Hashtags:
#COVID19, #MSFI16, #Najam, #OperativniNajam, #Računovodstvo