Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi
Stranica:
148.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

      Odbor za tumačenje MSFI (IFRIC) primio je upit o knjiženju transakcije prodaje i povratnog najma s varijabilnim plaćanjem. U odgovoru se daje stajalište da je odgovor sadržan u MSFI-ju 16, a ovisno o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz MSFI-ja 15, evidentiraju se prihodi.

Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #MSFI16, #PovratniNajam, #Računovodstvo, #SaleAndLeaseback