Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice

Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 15.06.2023

Cijena: 100,00


Davanje nekretnina u najam (zakup) i unajmljivanje u računovodstvenom je smislu posebno uređeno. Računovodstveno praćenje nekretnina koje su nabavljene radi ostvarenja prihoda od najma uređuje HSFI 7 odnosno MRS 40, a najmoprimci koji su obveznici MSFI-ja trebaju primijeniti MSFI 16.

Cilj je ovog webinara obrazložiti računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine i najmova u poslovnim knjigama najmoprimaca te računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu, oporezivanje isporuke najma, zakupa i dr.

Program:

Primjena MSFI-ja 16 – Najmovi
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Osnovno o primjeni MSFI-ja 16
 • Koraci za prvu primjenu MSFI-ja 16 (za nove obveznike MSFI-ja 16) – identifikacija ugovora, trajanje najma, odabir inkrementalne stope zaduživanja – za najmoprimce
 • Primjeri prve primjena MSFI-ja 16 (od izračuna do knjiženja u fin. izvještajima)
 • Naknadno mjerenje imovine s pravom korištenja i obveze po najmu
 • Izmjene ugovora o najmu
 • Transakcije prodaje s povratnim najmom
 • MSFI 16 i RDG, bilanca, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama u glavnici i bilješke uz financijske izvještaje
 • Uvećanje / umanjenje osnovice poreza na dobitak zbog primjene MSFI-ja 16

Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Koje se nekretnine klasificiraju kao ulaganje u nekretnine
 • Početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti nekretnina
 • Računovodstveno praćenje nabave zemljišta koje se klasificira kao ulaganja u nekretnine
 • Računovodstveno praćenje nabave građevina koje se klasificiraju kao ulaganja u nekretnine
 • Reklasifikacija nekretnina s drugih oblika ulaganja na ulaganje u nekretnine

Računovodstveno i porezno motrište najma (zakupa) i ulaganja u tuđu imovinu
Predavač: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje najma i zakupa nekretnina s motrišta PDV-a
 • Računovodstveno motrište zakupa nekretnina kod obveznika HSFI-ja
 • Računovodstveno i porezno motrište režijskih troškova i troškova održavanja
 • Računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. lipnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.