Računovodstvo naknadnog mjerenja obveze po najmu prema MSFI-ju 16

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Računovodstvo naknadnog mjerenja obveze po najmu prema MSFI-ju 16
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sažetak:

Od početka 2019. godine u primjeni je Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 – Najmovi. Od tada je bilo više dopuna standarda, a jedna je vezana za reformu referentnih kamatnih stopa. Autorica u ovome članku piše o zahtjevima standarda u vezi s ponovnom procjenom obveze po osnovi najma kada se izmijene varijabilna plaćanja najma koja ovise o indeksu ili stopi koji vrijede na datum početka najma (primjerice plaćanja koja ovise o promjenama EURIBOR-a, CPI-ja itd.).

  1. Uvod
  2. Početno mjerenje obveze po najmu
  3. Ponovna procjena obveze po osnovi ugovora o najmu
  4. Reforma referentnih kamatnih stopa i izmjene međunarodnih standarda
  5. Promjena varijabilnih plaćanja najma zbog promjene referentne kamatne stope
Hashtags:
#MSFI16, #Najmovi, #PonovnaProcjena