Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

      Osim osobnih automobila poduzetnici se često odlučuju za uporabu drugih sredstava za osobni prijevoz kao što su motocikli, mopedi, četverocikli i sl. Iako je namjena navedenih prijevoznih sredstava, u pravilu, prijevoz osoba, kao što je slučaj i kod osobnih automobila, u poreznom smislu ta prijevozna sredstva nisu u potpunosti izjednačena s osobnim automobilima. Autor u članku piše o računovodstvenom i poreznom položaju drugih sredstava za osobnih prijevoz.

1. Uvod
2. Nabava drugih sredstava za osobni prijevoz
3. Troškovi uporabe drugih sredstava za osobni prijevoz
4. Zaključak

Hashtags:
#OsobniAutomobili, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #Pretporez, #Računovodstvo