Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza – III. dio
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se smatraju ...

rrif - 2.2021, str. 143
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

rrif - 1.2021, str. 52
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se kupnja nefinancijske imovine koja se prema odluci čelnika razvrstala u sitni inventar Objašnjava se ...

pip - 1.2021, str. 25
Prilog ispravnom shvaćanju zlouporabe prava, poreznih prijevara te nezakonitih transakcija u sustavu PDV-a
Autor: Vladimir BATARELO , LL.M.

U praksi su uočeni određeni slučajevi u kojima je poreznim obveznicima nakon provedenoga poreznog nadzora utvrđena porezna obveza kao posljedica ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.12.2020.
Nepr - 12.2020, str. 46
Obrazac PDV za prosinac 2020. godine – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako su djelatnost i poslovanje neprofitnih pravnih osoba specifični u odnosu na porezne obveznike trgovačka društva s motrišta PDV ...

Pror - 12.2020, str. 35
Obrazac PDV za prosinac 2020. – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Svi porezni obveznici a tako i proračunske osobe koje su obveznici PDV a trebaju predati Obrazac PDV za prosinac ...

rrif - 12.2020, str. 215
Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije1 u vezi s ispravkom odbitka PDV a u okolnostima kada je ...

rrif - 12.2020, str. 172
Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za izlazak iz sustava PDV a od 1 siječnja 2021 godine primjenjuje se prag vrijednost isporuka dobara i obavljenih ...

rrif - 12.2020, str. 158
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ...

rrif - 12.2020, str. 138
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za 2020 godinu Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 12 PDV obrazac treba predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2020, str. 53
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Troškovi promidžbe reklame ekonomske propagande uobičajeni su troškovi nekoga poslovnog subjekta koji nastaju u svrhu obavještavanja potrošača i poslovnih ...

rrif - 12.2020, str. 27
Naknadni popusti s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrađuje temu naknadno odobrenih popusta način njihovog obračuna i knjiženja te porezni položaj popusta s ...

Pitanja i odgovori
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?
Petak, 13.11.2020.

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ ovu potporu za očuvanje radnih ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2020, str. 141
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Ulaze li potpore HZZ a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020 godinu za obveznike podjele pretporeza ...

rrif - 11.2020, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se ...

rrif - 11.2020, str. 99
Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV a smatraju poreznim obveznicima ali nisu redoviti porezni obveznici a to znači ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara
Utorak, 20.10.2020.

Porezni obveznik iz RH otprema svoju robu iz veleprodajnog skladišta u Zagrebu na temelju ugovora o konsignacijskog prodaji u skladište ...

pip - 10.2020, str. 68
Oporezivanje građevinskih usluga
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj s motrišta PDV a trebaju ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
pip - 9.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost Obrazac P PDV turistička agencija posrednik Primjena ...

rrif - 9.2020, str. 129
Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom na odbitak PDV a u okolnostima kada ...

rrif - 9.2020, str. 97
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga te se navodi praktičan primjer evidentiranja ...

pip - 9.2020, str. 35
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže postupak povrata PDV a stranim državljanima građanima fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz trećih ...

rrif - 8.2020, str. 80
Dostavna „van“ vozila u imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje pojedinih skupina poduzetnika kao što su građevinari serviseri trgovci i sl nezamislivo je bez dostavnih van vozila Riječ ...

Mišljenja
Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporeza
Ponedjeljak, 27.07.2020, 410-19/20-02/187

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela
Petak, 24.07.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009 godine Na ...

rrif - 6.2020, str. 97
Oslobođenja u sustavu PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu oslobođenja pri isporukama dobara ...

rrif - 6.2020, str. 64
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nabava osobnih automobila s poreznog i računovodstvenog motrišta razlikuje se od nabave drugih vrsta imovine ovisno o tome za ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Mišljenja
Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti
Četvrtak, 16.04.2020, 410-19/20-02/129

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost
Utorak, 14.04.2020, 410-19/20-02/110

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Izdavanje kopije računa
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Može li i pod kojim uvjetima trgovačko društvo koje je obveznik PDV a na zahtjev kupaca izdavati kopije računa Kakav ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost pri uvozu
Petak, 10.04.2020, 410-19/20-02/107

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
rrif - 4.2020, str. 73
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Osim osobnih automobila poduzetnici se često odlučuju za uporabu drugih sredstava za osobni prijevoz kao što su motocikli mopedi ...

Pitanja i odgovori
Nabava licencije za softver iz EU-a – obračun poreza na dodanu vrijednost
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost iz Republike Hrvatske dalje RH kupilo je licenciju za uporabu softvera za procjenu vrijednosti ...

Pitanja i odgovori
Preuzimanje porezne obveze prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u kod maloga poreznog obveznika
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Mali porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV a u tuzemstvu zbog suradnje s EU partnerima u travnju planira ...

rrif - 3.2020, str. 103
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

Za razliku od članaka koji obrađuju određenu temu kod odgovora na pitanja koja su postavili naši čitatelji riječ je ...

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13%
Srijeda, 05.02.2020, 410-19/20-02/21

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma
Utorak, 04.02.2020, 410-19/19-02/355

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2020, str. 118
Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije o izračunu udjela odbitka pretporeza kod financijskog lizinga te o mogućnosti ...

rrif - 2.2020, str. 53
Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine izmjenom Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u dogodile su se značajne ...