Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
Web izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Veliki igrači
rrif - 10.2021, str. 15
Predujmovi u trgovini s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 10.2021, str. 19
Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom
rrif - 10.2021, str. 28
Računovodstvo dorade robe i materijala
rrif - 10.2021, str. 34
Pomagala za vid kao predmet darovanja za zdravstvene potrebe
rrif - 10.2021, str. 40
Digitalizacija poslovanja i računovodstvenih usluga s naglaskom na sigurnost podataka
rrif - 10.2021, str. 47
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja
rrif - 10.2021, str. 54
Kupnja imovine i naplata jamstva
rrif - 10.2021, str. 61
Strana sredstva plaćanja i otpremnina
rrif - 10.2021, str. 63
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
rrif - 10.2021, str. 66
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
rrif - 10.2021, str. 74
III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u 2021. godini
rrif - 10.2021, str. 83
Putni nalog kao vjerodostojna isprava
rrif - 10.2021, str. 86
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
rrif - 10.2021, str. 90
Prolazne stavke s motrišta PDV-a
rrif - 10.2021, str. 101
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS
rrif - 10.2021, str. 109
Primitci po nagradnim igrama i natječajima
rrif - 10.2021, str. 117
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
rrif - 10.2021, str. 122
Revizija povećanja temeljnog kapitala
rrif - 10.2021, str. 129
Podružnice koje nemaju javnu odgovornost: objave
rrif - 10.2021, str. 135
Sprječavanje pranja novca i nepoštene trgovačke prakse
rrif - 10.2021, str. 136
Escrow račun kod preuzimanja poduzeća
rrif - 10.2021, str. 138
Interni sustavi kreditnog rejtinga banaka
rrif - 10.2021, str. 144
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
rrif - 10.2021, str. 149
Skupljanje i prodaja samoniklog bilja
rrif - 10.2021, str. 160
Carinska deklaracija
rrif - 10.2021, str. 162
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
rrif - 10.2021, str. 169
GDPR – izravni marketing i zaštita ispitanika
rrif - 10.2021, str. 177
Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe
rrif - 10.2021, str. 180
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
rrif - 10.2021, str. 188
Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja
rrif - 10.2021, str. 193
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
rrif - 10.2021, str. 195
Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH
rrif - 10.2021, str. 202
Sindikati
rrif - 10.2021, str. 208
Industrijska proizvodnja i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
rrif - 10.2021, str. 215
Novi propisi
rrif - 10.2021, str. 224
Stručne informacije
rrif - 10.2021, str. 225