Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom
Stranica:
28.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na prodaju dobara i usluga, nabavu dobara i usluga, davanje i primanje zajmova i sl. prema zahtjevima HSFI-ja. Uz to, autorica daje primjere knjiženja najčešćih poslovnih događaja koji nastaju u odnosu s tim osobama u poslovnoj praksi.

  1. Definiranje društava koja su povezana sudjelujućim interesom
  2. Ulaganja u financijsku imovinu društava povezanih sudjelujućim udjelom
  3. Zaključak
  4. Prodaja dobara i usluga društvima povezanim sudjelujućim interesom
  5. Nabava dobara i usluga od društava povezanih sudjelujućim interesom
  6. Primanje zajmova od društava povezanih sudjelujućim interesom
  7. Zaključak
Hashtags:
#HSFI2, #OtpisPotraživanja, #PoslovniUdjeli, #SudjelujućiInteres, #Ulaganje, #ZnačajniUtjecaj