Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Obrt - 1.2022, str. 14
II. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dugotrajna imovina predmet amortizacije Popis dugotrajne imovine Obrazac DI Nabava dugotrajne materijalne imovine Nabava dugotrajne materijalne imovine na financijski ...

rrif - 12.2021, str. 32
Ulaganja u društvo s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zbog različitih poslovnih kombinacija poduzetnici osnivaju nekoliko trgovačkih društava zbog smanjenja rizika u poslovanju proširenja različitih djelatnosti i sličnih razloga ...

rrif - 11.2021, str. 60
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na ...

Vijesti
Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom
Srijeda, 20.10.2021.

Društva koja su povezana sudjelujućim interesom ili udjelom obvezna su međusobna potraživanja i obveze te financijska ulaganja računovodstveno evidentirati odvojeno ...

rrif - 10.2021, str. 28
Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na prodaju dobara i usluga ...

rrif - 9.2021, str. 58
Odgovori koje ste trebali
Autor:

U ovoj rubrici obrađujemo onu problematiku koja možda nije bila dovoljno objašnjena u člancima našeg časopisa Vaša pitanja su nam ...

rrif - 8.2021, str. 46
Kupnja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuju dva načina kupnje dugotrajne nefinancijske imovine one u koju se prije kupnje ulagalo ...

rrif - 8.2021, str. 23
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov svinja predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu To sve stoga što je riječ o proizvodnji životinja ...

pip - 6.2021, str. 71
Podnošenje prigovora nakon zaprimanja privremenoga poreznog rješenja za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Za ostvarene dohotke građana tijekom 2020 godine a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ne smatraju konačnim ...

rrif - 4.2021, str. 157
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

Sudska praksa
Povećanje suvlasničkog omjera
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Županijski sud u Osijeku

pip - 3.2021, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stvarno pravo Stjecanje prava vlasništva čl 40 a ZGZ a Po sili zakona prestaje društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu ...

Pitanja i odgovori
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Članovi društva dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova ...

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ulaganje u tuđu nekretninu
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Osijeku

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...

Pror - 1.2021, str. 11
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

pip - 12.2020, str. 130
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stvarno pravo Ulaganje u bračnu imovinu čl 45 ZBPO a Između bračnih drugova zastarijevanje ne teče Uporaba tuđe stvari čl ...

rrif - 9.2020, str. 75
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva poreza na dodanu vrijednost plaćanja spomeničke rente ...

Sudska praksa
Ulaganje prigovora zastare u reviziji
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 6.2020, str. 33
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama vlasnicima poslovnog prostora Nakon sklapanja ugovora ...

Pitanja i odgovori
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi rezidentu ...

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove – zastara
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

pip - 4.2020, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO STJECANJE BEZ OSNOVE ZASTARA čl 1111 ZOO a Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan prigovor zastare ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Petak, 13.12.2019, 410-19/19-02/341

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Obavljanje volonterskih aktivnosti (volonteri)
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Neprofitna smo udruga i uskoro organiziramo volontiranje Zanima nas koje sve osobe mogu za nas obavljati volonterske aktivnosti odnosno biti ...

rrif - 10.2019, str. 62
Pomoći i ulaganja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige pomoć jedne lokalne jedince drugoj lokalnoj jedinici te ulaganje u ...

rrif - 10.2019, str. 37
Računovodstveno praćenje uzgoja povrća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta uzgoj povrća predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Naime u tom je slučaju riječ o proizvodnji ...

rrif - 8.2019, str. 35
Trgovina investicijskim zlatom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva ali i građani sve se više odlučuju za ulaganje u investicijsko zlato kao jedan od sigurnijih načina ...

rrif - 6.2019, str. 20
Računovodstvo ulaganja u tuđu imovinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Poslovna praksa oblikuje razne načine kako bi se ostvarili poslovni ciljevi u obavljanju djelatnosti i stjecanju prihoda Ograničenost vlastitih ...

Pitanja i odgovori
Prekid zastarnog roka
Ponedjeljak, 20.05.2019.

U kojim slučajevima dolazi do prekida tijeka zastarnog roka?

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2019, str. 29
Računovodstveno praćenje tova junadi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov junadi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu jer je riječ o proizvodnji životinja koja je ...

Pitanja i odgovori
Računovodstveno praćenje nekretnine koja služi za smještaj zaposlenika predstavništva i priznavanje troškova
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH u sustavu PDV a koje ima otvoreno predstavništvo u Mađarskoj koje nema pravnu ...

pip - 4.2019, str. 60
Pregovori o sklapanju ugovora i predugovorna odgovornost
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor će se u ovome članku osvrnuti na pregovore učinke koje postižu predugovornu odgovornost za štetu koju snose sudionici u ...

rrif - 11.2018, str. 73
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

rrif - 10.2018, str. 19
Računovodstveno motrište izrade web-stranice trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Trgovačka društva na svojim mrežnim stranicama prema statusnom pravu trgovačkih društava moraju objaviti određene obvezujuće podatke o svom trgovačkom ...

rrif - 7.2018, str. 17
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate
Autor: Andreja TOMLJENOVIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ulaganja u druga društva koja ulagateljima daju određenu glasačku moć na skupštini procjenjuju se prema računovodstvenim metodama ovisno o ...

Pitanja i odgovori
Pristup informacijama stranaka
Utorak, 12.06.2018.

Jesu li povrijeđena procesna pravila ako fizičkoj osobi čiji su podatci predmet postupka radi pristupa informaciji nije omogućeno sudjelovanje u ...

rrif - 6.2018, str. 146
Preseljenje poslovnog nastana iz jedne u drugu članicu EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EK predložio novi dugoročni proračun 2 Predložena nova pravila za lakše preseljenje poduzeća 3 Nova uredba o transparentnijim on ...

rrif - 6.2018, str. 30
Računovodstvo nekretnina koje se daju u zakup
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave nekretnina koje služe za iznajmljivanje za poslovne obavljanje djelatnosti i stambene svrhe ...

Pitanja i odgovori
Obavljanje rada bez zasnivanja radnog odnosa
Srijeda, 09.05.2018.

Može li fizička osoba obavljati poslove bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na novčanu naknadu volontiranje u trgovačkom društvu ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.03.2018.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjene Naše ...

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama
Ponedjeljak, 19.03.2018, 410-01/17-08/29

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2018, str. 325
Ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme u novoosnovano društvo
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U rujnu 2017 godine IASB je donio Odluku odgovor na upit o računovodstvenom tretmanu ulaganja u nekretnine postrojenja i ...

pip - 1.2018, str. 63
Ugovor o zakupu nekretnine
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

1 Uvod 2 Ugovor o Zakupu prema zakonu o obveznim odnosima 3 Ugovor o zakupu nekretnine poslovnog prostora 4 Najamnina ...

Obrt - 1.2018, str. 5
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Dugotrajna imovina predmet amortizacije 2 Popis dugotrajne imovine obrazac DI 3 Amortizacija 4 Otuđenje dugotrajne imovine 5 Praktični primjer ...