Računovodstvo zajedničkih poslova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Računovodstvo zajedničkih poslova
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

Zajednički poslovi ili izvorno zajednički aranžmani (engl. Joint Arrangements) podrazumijevaju obavljanje posla s dvama li više sudionika između kojih su odnosi definirani ugovorom. Osnovna značajka zajedničkih poslova je zajednički rad i zajedničko upravljanje. Za razliku od drugih povezanih društava kod kojih odlučuju društva s najvećom glasačkom moći najčešće zasnovanom na vlasništvu u kapitalu, kod zajedničkih poslova također nikad jedan sudionik ne može odlučivati sam. Smisao udruživanja radi zajedničkog posla je sinergijsko povećanje poslovne snage i sposobnosti koja bi bila manja bez udruživanja.

  1. Uvod
  2. Razvrstavanje zajedničkih poslova na zajedničke pothvate i zajedničko upravljanje ulaganjem u zajednički kontrolirani subjekt prema odredbama MSFI-ja 11
  3. Definicija zajedničkih pothvata prema HSFI-ju 2 i terminološke razlike u odnosu na MSFI 11
  4. Računovodstvo ulaganja u zajedničke pothvate kroz zajednički kontrolirani pravni subjekt
  5. Ulaganje u zajedničke poslove sa zajedničkim upravljanjem kad ne postoji zaseban zajednički kontrolirani poduzetnik koji je pravna osoba
  6. Zaključak
Hashtags:
#HSFI2, #MetodaUdjela, #MSFI11, #ZajedničkaKontrola, #ZajedničkiPoslovi