Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Stranica:
60.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na ulaganje u udjele tih društava, prodaju dobara i usluga, nabavu dobara i usluga, davanje i primanje zajmova i sl. prema zahtjevima HSFI-ja. U ovom članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje navedenih transakcija kada te transakcije nastaju s poduzetnicima unutar grupe u skladu sa zahtjevima HSFI-ja.

  1. Definiranje poduzetnika unutar grupe
  2. Ulaganja u financijsku imovinu poduzetnika unutar grupe
  3. Prodaja dobara i usluga poduzetnicima unutar grupe
  4. Primanje zajmova od poduzetnika unutar grupe
  5. Nabava dobara i usluga od poduzetnika unutar grupe
  6. Zaključak
Hashtags:
#Grupa, #HSFI2, #PoslovniUdjeli, #Potraživanja, #Ulaganje, #Zajmovi