Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Srijeda, 01.12.2021.

Prema zahtjevima HSFI ja 2 i odredbama ZOR a grupu čini matično društvo i sva njegova ovisna društva Financijska ulaganja ...

rrif - 11.2021, str. 60
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na ...

rrif - 8.2021, str. 104
Ispravak PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije vezano uz posljedice koje proizlaze iz pogrešne kvalifikacije obavljene transakcije kao oporezive ...

rrif - 6.2021, str. 63
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Konsolidirana financijska izvješća uobičajeno se predaju za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno za 2020 godinu obvezu ...

Vijesti
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Petak, 28.05.2021.

Moramo li svi konsolidirati financijska izvješća Je li i moj d o o dio grupe Odlučuje većina Na konsolidiranu dobit ...

Pitanja i odgovori
Neoporezive isplate otpremnine – što se smatra radom kod istog poslodavca?
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Društvo je radnici otkazalo ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom nakon tri godine neprekinutog staža Radnica je prethodno ostvarila 5 ...

PrGO - 1.2021, str. 188
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranog inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

rrif - 12.2020, str. 64
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza zakonska je obveza i mora se provesti barem jednom godišnje krajem poslovne godine ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.

Od vremena kada se primjenjivao Kolektivni ugovor za graditeljstvo Nar nov br 115 15 i 26 18 na sve građevinare ...

Vijesti
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.

U Narodnim novinama br 93 20 objavljene su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo Promjene koje su njima ...

rrif - 8.2020, str. 148
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom ...

Vijesti
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.

Kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom COVID 19 došlo do privremenog smanjenja opsega posla HZZ je ...

rrif - 6.2020, str. 47
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno ...

Sudska praksa
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 8.2019, str. 111
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U ovom su članku izvedeni pokazatelji likvidnosti zaduženosti obrtaja i dana naplate kratkotrajnih potraživanja te ukupni prihodi po zaposlenom ...

rrif - 7.2019, str. 192
Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Autori u članku objašnjavaju pravni proces osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću dalje d o o kada je osnivač ...

rrif - 7.2019, str. 20
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza odnosno obveza čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance ...

Mišljenja
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu
Srijeda, 29.05.2019, 115-01/19-01/17

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 1.2019, str. 140
Podružnica s motrišta oporezivanja PDV-om (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda EU a u vezi s utvrđivanje poreznog tretmana usluge koju društvo osnovano u ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.02.2018.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Kreator a ...

Mišljenja
Obračun PDV-a na usluge skladištenja dobara u trošarinskom skladištu
Četvrtak, 21.12.2017, 410-19/17-02/278

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2017, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Trošarinski status proizvoda HOOKAHZ SQUEEZE pasta za nargile i KAMENČIĆI PARNO KAMENJE Primjena prekršajnih i kaznenih ...

Mišljenja
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa
Četvrtak, 04.05.2017, 410-01/13-01/3534

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Mišljenja
Primjena snižene stope
Petak, 03.02.2017, 410-19/17-02/21

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.07.2016.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2016 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Obećanje Ljetne vrućine ...

Vijesti
RRiF‬ Grupa danas, 18. prosinca, obilježava 25 godina svojega postojanja i uspješnog rada
Petak, 18.12.2015.

Velik je ovo i važan dan za sve nas stoga hvala svima onima koji nam već više od dva ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Petak, 18.12.2015, 410-19/15-01/415

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman kotizacije
Ponedjeljak, 14.12.2015, 410-01/15-01/2832

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2015, str. 46
Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU
Autor: Mr. sc. Nikolina VUKIĆ , dipl.oec.

Novim se Zakonom o računovodstvu Nar nov br 78 15 želi povećati transparentnost velikih te konkurentnost malih i srednjih poduzetnika ...

Mišljenja
Priznavanje faktura trgovca rabljenih vozila pri izračunu posebnog poreza na motorna vozila
Ponedjeljak, 31.08.2015, 410-19/15-11/865

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obračun PDV-a u charter poslovanju
Petak, 10.07.2015, 410-19/14-01/269

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2015, str. 59
Sudjelovanje županija, gradova i općina u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju EGTS novi je instrument Europske unije od 2006 u nastojanju stvaranja privida teritorija bez granica ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014.
Subota, 31.01.2015, 410-19/15-01/51

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Četvrtak, 30.01.2014, 410-01/14-01/267

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2013, str. 87
Porezni položaj prodaje na daljinu s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Prodaja na daljinu podrazumijeva oblik prodaje dobara kupcima putem sredstava za daljinsku komunikaciju TV internet telefon pošta i slično ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2012. godinu
Petak, 15.02.2013, 410-01/13-01/899

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 2.2013, str. 35
Sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Ponuda je u sustavu javne nabave pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima ...

Pror - 2.2013, str. 28
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.

Pri provođenju Zakona o javnoj nabavi obveznici njegove primjene imaju pitanja na koja ne znaju odgovoriti ili traže provjeru svojih ...

Pror - 12.2012, str. 46
Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.

Pri provođenju Zakona o javnoj nabavi obveznici njegove primjene imaju pitanja na koja ne znaju odgovoriti ili traže provjeru svojih ...

Mišljenja
Obračun PDV-a na isporuku licenci za poslovne simulacije inozemnom poduzetniku
Srijeda, 06.06.2012, 410-01/12-01/697

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Članarina i godišnja obveza HGK u 2012.
Petak, 24.02.2012.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore u 2012 godini izvori sredstava visina način i rokovi plaćanja obveza ...

Mišljenja
Porezni aspekt transakcija po računima u inozemstvu – national pooling
Srijeda, 25.01.2012, 410-01/11-01/2809

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
Petak, 13.01.2012, 410-01/12-01/85

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2011, str. 45
Objavljivanje informacija o poslovnim segmentima prema MSFI 8
Autor: Dr. sc. Dario Dunković

Kod velikih poslovnih subjekata na domaćem tržištu prisutan je trend širenja poslovnih aktivnosti na više različitih djelatnosti proizvodnih linija i ...

rrif - 7.2011, str. 129
Cash pooling i netting
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI, dipl. oec.

S motrišta deviznog poslovanja više ne postoje zapreke za provedbu prekograničnog cash poolinga i nettinga S obzirom na brojnost domaćih ...

Mišljenja
Unos hrane u Republiku Hrvatsku
Ponedjeljak, 04.04.2011, 413-01/11-01/131

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu
Četvrtak, 10.03.2011, 410-01/11-01/123

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena novih INCOTERMS® 2010 pravila
Utorak, 28.12.2010, 413-01/10-01/515

Davatelj: Carinska uprava

Pitanja i odgovori
ODOBRENJE ZAJMA PRAVNOJ OSOBI KOJA IMA SJEDIŠTE U INOZEMSTVU
Ponedjeljak, 26.07.2010.

Može li pravna osoba pozajmiti novac nepovezanoj pravnoj osobi koja ima sjedište u inozemstvu s rokom povrata od dva mjeseca ...