Primjena stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa

Datum: 11.01.2023, Srijeda
Klasa: 410-19/22-02/203
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa. U upitu se navodi da se ne radi o klasičnim solarnim pločama, već o solarnom crijepu Terran Generon tj. solarnim ćelijama koje su integrirane u betonski crijep koje će biti plasirane na hrvatsko tržište po prvi put.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) od 1. listopada 2022. godine PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome se stopom PDV-a od 0% oporezuje sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Slijedom navedenog, isporuka solarnog crijepa nije obuhvaćena odredbom Zakona o PDV-u kojom se propisuje oporezivanje PDV-om po stopi od 0% te se ista oporezuje PDV-om po stopi od 25%.

Povratak na mišljenja