Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva
Stranica:
192.
Autor/i:
Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Autori u članku objašnjavaju pravni proces osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) kada je osnivač pravna osoba i porezno motrište uloga. S pravnog motrišta, u članku se objašnjava pojam trgovačkog društva i postupak osnivanja d.o.o.-a kada je osnivač trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, dok se s poreznog motrišta objašnjava oporezivanje unosa stvari porezom na dodanu vrijednost i način evidentiranja ulaganja u poslovnim knjigama osnivača.

1. Uvod
2. Osnivanje d.o.o.-a
3. Specifičnosti d.o.o.-a s jednim članom
4. Osnivanje društva s računovodstvenog i poreznog motrišta.
5. Zaključak

Hashtags:
#Grupa, #PDV, #PovezanaDruštva, #Pravo, #ZTD