Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2024, str. 207
Zajam koji nadomješta kapital
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Financiranje poduzetnika putem kredita ili zajma nije neuobičajeno ali pretpostavlja se da će banka ili druga pravna ili fizička osoba ...

rrif - 12.2023, str. 246
Bitne izmjene u zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ZTD unose se određene novosti u institut prekograničnih statusnih promjena zatim u ...

pip - 12.2023, str. 34
Prokura kao najšira trgovačka punomoć
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

U ovom članku autor obrađuje institut prokure odnosno jednog od oblika trgovačke punomoći uređene odredbama Zakona o trgovačkim društvima No ...

pip - 12.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o trgovačkim društvima
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za posljednje ...

pip - 12.2023, str. 20
Neprimjerenost preuzimanja instituta proboja pravne osobnosti trgovačkog društva u porezno pravo
Autor: Valentino KUZELJ , stud. iur.

Zakonodavac je izmjenama Općega poreznog zakona iz 2012 godine u hrvatski porezni sustav uveo institut tzv poreznog proboja pravne osobnosti ...

rrif - 11.2023, str. 183
Članstvo u nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Zakonom o trgovačkim društvima propisano je da društvo s ograničenom odgovornošću mora imati dva obvezna organa upravu društva i skupštinu ...

pip - 10.2023, str. 38
Vlastite dionice s posebnim osvrtom na kreditne institucije i zajedničko djelovanje
Autor: Siniša BABIĆ , mag. univ. spec.

Autor u ovome članku iscrpno razmatra institut vlastitih dionica u svjetlu Zakona o trgovačkim društvima i stanovitih posebnih propisa Dionička ...

rrif - 9.2023, str. 213
Sjedište trgovačkog društva
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Kako fizičke osobe imaju prebivalište ili boravište tako trgovačko društvo ima sjedište Shodno tome u ovome članku pišemo o sjedištu ...

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

rrif - 8.2023, str. 152
Predmet poslovanja trgovačkog društva
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Trgovačka društva su pravne osobe koje samostalno trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobitka proizvodnjom prometom robe ili pružanjem usluga ...

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

Pitanja i odgovori
Nejednaka isplata dobitka članovima društva
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo A j d o o dalje Društvo osnovale su 2 fizičke osobe članovi društva od kojih svaka ima 50 ...

rrif - 6.2023, str. 178
Knjiga poslovnih udjela – upute za popunjavanje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U prošlom broju pisali smo o novostima koje u vezi s knjigom poslovnih udjela jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću donose ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman povrata kapitalnih pričuva
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo u prijašnjim je godinama oblikovalo kapitalne pričuve iz obveza za primljene zajmove od člana društva Tijekom godina izvršen ...

rrif - 5.2023, str. 187
Novosti kod knjige poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje jezgrovit prikaz novosti koje u vezi s knjigom poslovnih udjela društva s ograničenom odgovornošću donose ...

Pitanja i odgovori
Evidentiranje povećanja temeljnog kapitala u poslovnim knjigama
Srijeda, 22.03.2023.

Jedini član trgovačkog društva 28 prosinca 2022 godine donio odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem danih zajmova društvu u ...

Pitanja i odgovori
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)
Srijeda, 22.03.2023.

Može li d o o prestati postojati smrću njegova jedinog člana koji nema zakonskih nasljednika i koji nije ostavio ni ...

rrif - 3.2023, str. 24
Što donose zadnje izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima nastoji se osigurati provjera svih podataka danih u stadiju osnivanja trgovačkog društva te spriječiti ...

pip - 3.2023, str. 3
Novosti u svjetlu zadnje novele Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima nastoji se osigurati provjera svih podataka danih u stadiju osnivanja trgovačkog društva ...

Vijesti
Ukinuti su rokovi usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura za d.o.o.-e i j.d.o.o.-e
Četvrtak, 16.02.2023.

Dionička društva društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću koja su upisana u sudski registar odnosno za ...

rrif - 2.2023, str. 188
Postupak usklađenja temeljnog kapitala u sudskom registru zbog uvođenja eura
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nužnost usklađenja svote temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine udjele u kapitalu s pojedinim odredbama ...

rrif - 11.2022, str. 172
Tvrtka (ime) trgovačkog društva i njezina zaštita
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra tvrtku trgovačkog društva odnosno ime pod kojim to društvo posluje ...

pip - 11.2022, str. 14
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na temeljeni kapital i njegove dijelove
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim se izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ZTD u načelu provodi usklađenje njegovih odredaba s propisom koji između ostaloga uređuje ...

rrif - 11.2022, str. 24
Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Promjenom službene valute u Republici Hrvatskoj 1 siječnja 2023 godine nastat će obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala ...

Pitanja i odgovori
Likvidacija i prestanak radnog odnosa
Ponedjeljak, 17.10.2022.

U slučaju otvaranja likvidacije poslodavca na koji način prestaju radni odnosi radnika Zadržavaju li u slučaju prestanka radnog odnosa radnici ...

Pitanja i odgovori
Imenovanje za člana uprave (direktora)
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Može li maloljetna osoba biti imenovana za člana uprave (direktora) društva s ograničenom odgovornošću?

rrif - 10.2022, str. 162
Trgovačko društvo, obrt, zadruga, OPG – odnosi, značajke i razlike
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje za praksu aktualna i bitna pitanja vezana za pojedine ustrojbene oblike obavljanja gospodarske i s ...

Vijesti
Obveznici revizije za 2022. godinu
Srijeda, 31.08.2022.

Obveznici revizije financijskih izvješća propisani su Zakonom o računovodstvu Nar nov br 78 15 47 20 dalje ZOR Osim toga ...

rrif - 7.2022, str. 140
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – imenovanje i prestanak članstva u upravi
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Svako društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću mora imati upravu kao obvezni organ društva Uprava se ...

Pitanja i odgovori
Sklapanje ugovora o radu – ovlasti prokurista
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Ima li prokurist ovlasti potpisati ugovor o radu?

rrif - 5.2022, str. 204
Osvrt na zadnje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz ožujka ove godine u naš su pravni sustav unesene određene izmjene ...

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

rrif - 4.2022, str. 198
Ništetnost odluka skupštine
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U ovome je članku riječ o onim nedostatcima odluka skupštine društva koje dovode do njihove ništetnosti uz osvrt na sudsku ...

rrif - 4.2022, str. 64
Godišnje izvješće za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezu sastavljanja i javne objave godišnjeg izvješća imaju srednji i veliki poduzetnici dok mikro i mali poduzetnici ne sastavljaju godišnje ...

Pitanja i odgovori
Ovlasti prokurista pri kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je imenovan prokuristom
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Koje su ovlasti prokurista kod prodaje automobila koji je u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je on prokurist?

Pitanja i odgovori
Otkup vlastitih poslovnih udjela
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga U ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o u kojemu drži 100 ...

rrif - 12.2021, str. 265
Likvidator društva s ograničenom odgovornošću – temeljne ovlasti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na jezgrovit način razmatra važna pitanja za aktualnu praksu vezana za sam položaj likvidatora društva s ograničenom ...

Pitanja i odgovori
Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkih društava u RH
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Mogu li državljani trećih zemalja osnivati trgovačka društva u RH i pod kojim uvjetima?

rrif - 9.2021, str. 198
Raspolaganje poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U časopisu RRiF 8 21 objavljen je članak o knjizi poslovnih udjela U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s tematikom ...

Vijesti
Tko mora voditi knjigu poslovnih udjela i zašto?
Ponedjeljak, 16.08.2021.

Obveza je svakog društva s ograničenom odgovornošću d o o osnovanog u RH ustrojiti i voditi knjigu poslovnih udjela u ...

rrif - 8.2021, str. 162
Vođenje knjige poslovnih udjela – praktična i aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku daje prikaz bitnih aktualnosti vezanih za knjigu poslovnih udjela Naime obveza je svakog d o o a ...

rrif - 7.2021, str. 180
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Unos nekretnine u imovinu društva s ograničenom odgovornošću d o o može se provesti unosom u temeljni kapital d o ...

Pitanja i odgovori
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja i spajanja d.o.o.-a
Ponedjeljak, 14.06.2021.

S pravnog motrišta obavlja se pripajanje ili spajanje triju društava s ograničenom odgovornošću d o o a čiji su udjeli ...

Pitanja i odgovori
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021 godine prešao je od 1 siječnja 2021 godine na oporezivanje ...

Vijesti
Uporaba dobiti kod d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
Srijeda, 02.06.2021.

Kod uporabe dobitka u d o o u prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 111 93 40 ...

rrif - 6.2021, str. 188
Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Dionice mogu biti uvrštene na uređeno tržište ali jednako tako dioničko društvo može odlučiti da povuče dionice s tog uvrštenja ...

rrif - 6.2021, str. 63
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Konsolidirana financijska izvješća uobičajeno se predaju za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno za 2020 godinu obvezu ...

Pitanja i odgovori
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Članovi društva Građenje d o o fizičke osobe A B i C odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva Građenje ...

Pitanja i odgovori
Od kada vrijedi povećanje temeljnog kapitala
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Članovi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću donijeli su odluku da se iz zakonskih pričuva koje su oblikovane u proteklim razdobljima ...