Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 12.2020, str. 148
Pitanja i odgovori
Autor:

Obveznici sastavljanja izvješća odnosi s povezanim društvima prema ZTD u Društvo koje je u 95 om vlasništvu drugog trgovačkog ...

Pitanja i odgovori
Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva
Petak, 13.11.2020.

Koje podatke trgovačko društvo mora istaknuti na svojim poslovnim papirima i mrežnoj stranici?

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

Pitanja i odgovori
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a
Petak, 18.09.2020.

Društvo Mapa j d o o dalje Društvo ostvarilo je u 2019 godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50 ...

rrif - 9.2020, str. 189
Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

S obzirom na to da su uvedene dvije različite obveze za poduzetnike autorica u ovom članku objašnjava tko kako ...

rrif - 8.2020, str. 173
Prokuristi – aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezna uz prokurista permanentno su aktualna i zastupljena u našoj praksi Shodno tome o nekim bitnim obvezama i ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

rrif - 7.2020, str. 11
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 20 pisali smo o rasporedu dobitka ostvarenog u 2019 godini a u ovom članku ...

rrif - 6.2020, str. 47
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno ...

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka pravnoj osobi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Društvo s ograničenom odgovornošću isplaćuje zadržani dobitak iz 2017 i 2018 godine društvu osnivaču koje je 100 postotni vlasnik njegovih ...

rrif - 3.2020, str. 90
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana uz likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću d o o učestala su u aktualnoj praksi s obzirom na ...

Sudska praksa
Prijenos dionica manjinskih dioničara
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 2.2020, str. 220
Donesen je novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Novim Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar unesene su određene novosti koje se odnose na materiju upisa u ...

rrif - 2.2020, str. 170
Izmjene i dopune Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika
Autor: Antonija DUVNJAK , dipl. oec.

Početkom godine mijenjan je poseban propis kojim se u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma jasnije određivao upis ...

rrif - 2.2020, str. 13
Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima tijekom 2019 godine dalje ZTD uvedena je novost u statusno pravo trgovačkih društava tj ...

Pitanja i odgovori
Sukob interesa
Ponedjeljak, 18.11.2019.

Je li riječ o sukobu interesa ako član uprave direktor društva s ograničenom odgovornošću sklapa pravne poslove s drugim trgovačkim ...

rrif - 11.2019, str. 170
Prava manjinskih dioničara (squeeze out)
Autor: Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.
Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.

Autori u ovome članku objašnjavaju pojam prijenosa dionica manjinskih dioničara pretpostavke prijenosa te opisuju postupak prijenosa Uz to navode ...

Pitanja i odgovori
Prokurist kao potpisnik ugovora o radu
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Zanima nas je li valjan ugovor o radu koji je potpisao prokurist?

Pitanja i odgovori
Privremeno ustupanje radnika
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Može li obrtnik koji trenutačno nema potrebe za radom svojih radnika te radnike privremeno ustupiti drugom poslodavcu trgovačkom društvu da ...

Sudska praksa
Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo kao trgovac
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2019, str. 203
Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika
Autor:

Nekoliko izvadaka iz njemačke sudske prakse koja se objavljuje u časopisu Der Betrieb prenosimo i u naš časopis sa ...

rrif - 10.2019, str. 200
Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 dalje ZID ZTD stupio je ...

rrif - 10.2019, str. 194
Osnivanje trgovačkih društava u RH od strane državljana trećih zemalja
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Autorica u članku razmatra uvjete pod kojima strani državljani prvenstveno državljani trećih zemalja osnivaju trgovačka društva u RH Strani ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište podjele društva koja se provodi odvajanjem s preuzimanjem
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Trgovačko društvo provodi podjelu društva koje se provodi odvajanjem s preuzimanjem odnosno na način da se dio imovine obveza i ...

pip - 9.2019, str. 80
Zaštita pravnih učinaka skupštinskih odluka prema čl. 366.a Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Siniša BABIĆ , mag. univ. spec.

U ovom će članku autor pokušati prikazati važnost instituta propisanog čl 366 a Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br ...

rrif - 9.2019, str. 41
Izvješće o transakcijama s povezanim osobama društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 u pododjeljku 2 dodani su članci ...

rrif - 7.2019, str. 200
Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Trgovačko društvo za obavljanje komunalnih poslova osniva se prema Zakonu o trgovačkim društvima Nar nov br 111 93 40 ...

rrif - 7.2019, str. 197
Izmjene Zakona o sudskom registru
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru iz travnja ove godine u naš su pravni sustav unesene određene ...

rrif - 7.2019, str. 192
Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Autori u članku objašnjavaju pravni proces osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću dalje d o o kada je osnivač ...

rrif - 7.2019, str. 153
Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tatjana GRBAC , dipl. iur., stalni sud. tumač za njemački jezik

U našoj literaturi o financijama i pravu trgovačkih društava nemamo izgrađene teorijske i praktične standarde koji mogu poslužiti kao ...

rrif - 7.2019, str. 53
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Nedavnim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima dalje ZTD uvedena je novost u statusno pravo trgovačkih društava tj prestanak društva ...

rrif - 7.2019, str. 11
Osnivanje društva s ograničenom odgovornosti prema izmjenama ZTD-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Objavljene su opsežne izmjene Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 od kojih neke stupaju na snagu ...

rrif - 6.2019, str. 181
Osnivanje turističke agencije
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Osnivanje turističke agencije kao trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću dalje d o o predstavlja najčešći oblik trgovačkih društava koja ...

rrif - 6.2019, str. 176
Odgovornost za obveze trgovačkih društava
Autor: Antonio Marečić , mag. iur.

Trgovačka društva kao nositelji prava i obveza koje za njih nastaju u obveznim odnosima odgovaraju za obveze koje preuzmu ...

rrif - 6.2019, str. 171
Prikaz bitnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz travnja ove godine u naš su pravni sustav unesene određene ...

rrif - 6.2019, str. 26
Konsolidacija financijskih izvješća za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2018 godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće ...

rrif - 5.2019, str. 224
Ostvarenje tražbina u stečajnom postupku
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.

Stečajni postupci postali su svakodnevica u našem gospodarstvu pri čemu su broj i težina tih postupaka predmet učestalih napisa ...

pip - 5.2019, str. 10
O novelama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Stupile su na snagu Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru kojima se naše zakonodavstvo usklađuje s ...

Vijesti
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Pitanja i odgovori
Predstavnik radnika u organu poslodavca
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Kakav i koliki može biti utjecaj predstavnika radnika u organu (tijelu) poslodavca na odluke poslodavca?

Pitanja i odgovori
Zajam članovima uprave
Utorak, 19.03.2019.

Mogu li d.d. i d.o.o. članu uprave (direktoru) odobriti i isplatiti zajam?

rrif - 3.2019, str. 236
Likvidacijska i stečajna masa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U praksi se kao sudionici postupka sve češće javljaju likvidacijske i stečajne mase Naime to je posljedica slučajeva kada ...

pip - 3.2019, str. 117
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona Višenamjenski vrijednosni kupon je vrijednosni kupon za koji u trenutku njegova izdavanja nije ...

rrif - 2.2019, str. 197
Pravno motrište spajanja d.o.o-a
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Spajanje društva s ograničenom odgovornošću kao jedna od mogućih poslovnih kombinacija koja ustvari dovodi do prestanaka trgovačkih društava obuhvaćenih ...

pip - 1.2019, str. 26
Odgovornost osnivača za obveze ustanove
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

U ovom će članku bit riječ o pravnom položaju osnivača i odnosu s osnovanim subjektom za čije je razumijevanje potrebno ...

Sudska praksa
Likvidacija nakon brisanja iz registra
Ponedjeljak, 19.11.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Odgovornost članova uprave za štetu
Ponedjeljak, 19.11.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo
Četvrtak, 15.11.2018.

U kojim se slučajevima može ustanova preoblikovati u trgovačko društvo?

Pitanja i odgovori
Stranac kao osnivač d.o.o.-a
Četvrtak, 15.11.2018.

Može li državljanin Bosne i Hercegovine u RH osnovati društvo s ograničenom odgovornošću te može li se zaposliti u svom ...